Natur- och landskapsfotografi ✢ Traditionellt analogt foto ✢ Mörkrumsarbete

Försök med cyanotypi. Cyanotypi är en av de första teknikerna för att framställa fotografiska bilder. Ett papper bestryks med en lösning bestående av rött blodlutsalt och ammoniumferricitrat. När lösningen torkats in läggs ett negativ, eller t.ex. en växt, på pappret som sedan får exponeras i solsken (UV-ljus) under några minuter. Under UV exponeringen bildas ett svårlösligt och blåfärgat järnsalt. Efter exponeringen sköljes/framkallas pappret i vanligt vatten.
  • Cyanotypi #1 Cyanotypi #1
  • Cyanotypi #2 Cyanotypi #2
  • Cyanotypi #3 Cyanotypi #3