Natur- och landskapsfotografi ✢ Traditionellt analogt foto ✢ Mörkrumsarbete

Kreativ lek i mörkrummet. Alternativa processer mm.
Handkolorerat
Handkolorerat
Handkolorering — Färgläggning av svart/vita fotografier. Lasyr-, vatten- eller oljefärg används tillsammas med pensel eller dylikt för att för hand färglägga fotografiet.
Cyanotypi
Cyanotypi
Försök med cyanotypi. Cyanotypi är en av de första teknikerna för att framställa fotografiska bilder. Ett papper bestryks med en lösning bestående av rött blodlutsalt och ammoniumferricitrat. När lösningen torkats in läggs ett negativ, eller t.ex. en växt, på pappret som sedan får exponeras i solsken (UV-ljus) under några minuter. Under UV exponeringen bildas ett svårlösligt och blåfärgat järnsalt. Efter exponeringen sköljes/framkallas pappret i vanligt vatten.