_DSC8119_1920x1080_sRGB.jpg stenbroMiniatyrerjerusalemfallet
Forsakar vattenfall, övre fallet.